Personalitate juridica, obiect activitate si sediu

Societățile cu răspundere limitată (S.R.L.) sunt entități cu personalitate juridică pe care asociații (persoane fizice și/sau persoane juridice) le constituie în vederea efectuării de acte de comerț.

Obiectul principal de activitate este reprezentat de un singur cod CAEN, însă, la obiectul secundar de activitate pot fi trecute mai multe coduri.

Pentru înființarea unei societăți cu răspundere limitată este obligatoriu să aveți un drept de folosință asupra spațiului în care doriți să înregistrați sediul social. Dacă nu dețineți un spațiu în proprietate, puteți încheia un contract de comodat prin care o terță persoană vă oferă proprietatea (o cameră de apartament spre exemplu), în vederea unicității sediului.

Răspundere patrimonială, Asociați si angajați

Răspunderea patrimonială a asociaților societății comerciale cu răspundere limitată se face în limita capitalului social, conform cotei de participare la acesta.
Societatea cu răspundere limitată poate avea angajați pentru activitatea autorizată.

Evidența contabilă

 

Evidența contabilă se ține în partidă dublă.

 

Taxe și impozite

 • 16% impozit pe profit sau 3% impozit pe venit;
 • Impozit dividende către asociați persoane fizice 16%, sau către persoane juridice – 10%;
 • TVA 24% (sau 9%, ori 5%, pentru anumite cazuri prevăzute de lege);
 • Contribuții salarii pentru salariat:
  • 16 % impozit venit din salarii;
  • 5.5 % CASS;
  • 10.5% CAS;
  • 0.5 % somaj;
 • Contribuții salarii pentru angajator:
  • CAS 20.8%;
  • Fond de risc cuprins între 0.15% – 0.85% în funcție de codul CAEN;
  • CASS 5.2% și FNUASS 0.85%;
  • Șomaj 0.5%;
  • Fond garantare salarii 0.25%.

Societatea cu răspundere limitată este cea mai des întâlnită formă de organizare a activității comerciale în România. Asociații unei societăți comerciale cu răspundere limitată răspund pentru obligațiile sociale doar în limita capitalului social subscris, plafonului minim prevăzut de lege fiind de 200 Ron. O societate cu răspundere limitată se poate constitui și ca urmare a voinței unui singur asociat.

Acte necesare

 • Copie B.I./C.I./Pașaport – Asociat(i);
 • Copie B.I./C.I./Pașaport – Administrator(i);
 • Actul constitutiv:
  • Obiectul de activitate al firmei (principal și secundar);
  • Numele firmei pe care l-ați ales;
  • Administratorii sau asociații firmei;
  • Partea fiecărui asociat la capitalul social.
 • Copie Contract Spațiu – al locației în care se va afla sediul;
 • Specimen de semnatură al administratorului (administratorilor) firmei;
 • Acordul vecinilor și asociaților de proprietari sau locatari;
 • Declarațiile date pe propria răspundere, după caz, de către asociați/administrator din care să rezulte că indeplinesc condițiile legale pentru deținerea acestor calități;
 • Confirmarea depunerii capitalului social la bancă.