Societatea pe acțiuni (S.A.) este o societate al cărei capital este format din părți sociale de valori egale, denumite acțiuni, iar posesorii acestora – acționarii – sunt proprietarii firmei. Acționarii unei S.A. răspund de obligațiile asumate de societate numai în limita valorii acțiunilor subscrise..

Pentru a putea înregistra o societate pe acțiuni sunt necesare:

 • Minim doi acționari;
 • Un capital social de 90.000 RON;
 • Capitalul social al unei societăți pe acțiuni este divizat în acțiuni a căror valoare nu poate să coboare sub 0.1 RON;
 • Acțiunile pot fi de două feluri:
  • nominative (în conținutul lor este înscris titularul dreptului);
  • la purtător (atunci când simpla posesie a înscrisului valorează titlul de proprietate);
 • Obligativitatea numirii unei comisii de cenzori.

Societatea pe acțiuni (S.A.) poate fi administrată de unul sau mai mulți administratori.

Important!

Dacă sunt desemnați mai mulți administratori, atunci, este necesară constituirea unui consiliu de administrație, care poate delega o parte din puterile sale unui comitet de direcție.

Acte necesare

Dosarul ce urmează a fi depus la Registrul Comerțului pentru înregistrarea societății comerciale pe acțiuni va cuprinde următoarele documente:

 • Dovada verificării disponibilității și a rezervării firmei;
 • Actul constitutiv;
 • Dovada privind sediul social/secundar;
 • Dovada capitalui social;
 • Actele privind proprietatea pentru aporturile în natură subscrise și vărsate la constituire;
 • Declarațiile date pe propria răspundere, după caz, de către fondatori/administratori/cenzori sau persoane fizice reprezentante ale persoanei juridice numită administrator sau cenzor, din care să rezulte că îndeplinesc condițiile legale pentru deținerea acestor calități;
 • Specimenele de semnătură ale reprezentanților societății dacă este cazul;
 • Actele de înregistrare ale fondatorilor, administratorilor, cenzorilor persoane juridice (original sau copie certificată și, după caz, traducerea realizată de un traducător autorizat a cărui semnătură să fie legalizată de un notar public);
 • Hotărârea organului statutar al fondatorilor persoane juridice privind participarea la constituirea societății (original sau copie certificată și după caz, traducerea realizată de un traducător autorizat a cărui semnătură să fie legalizată de un notar public);
 • Mandatul pentru persoana abilitată să semneze actul constitutiv în numele și pe seama fondatorului persoana juridica (original sau copie certificată și după caz, traducerea realizată de un traducător autorizat a cărui semnătura sa fie legalizată de un notar public);
 • Declarația fondatorilor/administratorilor/membrilor directoratului/directorilor privind datele de identificare a societății de registru independent privat autorizat care ține registrul acționarilor;
 • Avizele prealabile prevăzute de legile speciale;
 • Dovezile privind plata taxelor/tarifelor legale;
 • Împuternicire avocațială.