Acte necesare

1. Certificatul de înmatriculare al firmei şi certificatul constatator de la sediu, în original;
2. Copii după actele de identitate ale asociaţiilor;
3. Actele privind spaţiul (contractul de proprietate pentru locaţia unde va fi noul sediu, contract de închiriere/comodat);
4. Adeverinţa de la Asociaţia de proprietari în cazul în care noul sediu social este într-un bloc de locuinţe;
5. Ştampila societăţii.