Acte necesare

1. Copii după actele de identitate ale asociaţiilor.
2. În cazul deschiderii unui punct dce lucru, copie a contractului de spaţiu unde se va desfăşura activitatea (contract de închiriere/comodat şi contractul de proprietate al spaţiului); în cazul în care contractul de închiriere este încheiat cu o persoană fizică, acesta trebuie vizat şi de Administraţia Financiară.
3. În cazul închiderii unui punct de lucru, copie a certificatului constatator prin care s-a autorizat activitatea pentru acel punct de lucru.
4. Copii după actele firmei (Certificatul de înregistrare, statut).
5. Certificat constatator punct de lucru, în original, în cazul închiderii acestuia.
6. Ştampila societăţii.