Personalitate juridică, obiect activitate și sediu

Persoana Fizică Autorizată (P.F.A.) este persoana fizică autorizată să desfășoare orice formă de activitate economică permisă de lege, folosind în principal forța sa de muncă.

Obiectul principal de activitate este reprezentat de un singur cod CAEN principal. Unele activități permise de lege se desfășoară numai pe baza unei dovezi privind calificarea.

Pentru înființarea unei persoane fizice autorizate nu este obligatoriu să aveți un drept de folosință asupra spațiului în care doriți să înregistrați sediul social. Dacă nu dețineți un spațiu în proprietate, puteți încheia un contract de comodat cu o terță persoană.

Răspundere patrimonială, Asociați și angajați

Răspunderea patrimonială a titularului P.F.A. se face cu întregul patrimoniu al persoanei fizice titulare.

Persoana fizică autorizată poate avea până la 9 angajați pentru activitatea autorizată.

Evidența contabilă

 

Evidența contabilă se ține în partidă simplă.

 

Taxe și impozite

 • 16% impozit pe venit;
 • 5.5% CASS;
 • 31.3 % CAS pentru persoanele care nu au un CIM activ.

Acte necesare

 • Copie C.I.;
 • Copie legalizată după dovada de proprietate;
 • Certificat de atestare fiscală în original, în termen de valabilitate;
 • Acordul Asociației de proprietari/locatari(dacă este cazul);
 • Documentul care să ateste pregătirea profesională, care poate fi, după caz:
  • Diplomă;
  • Certificatul sau adeverința prin care se dovedește absolvirea unei instituții de învățământ;
  • Certificatul de calificare profesională sau de absolvire a unei forme de pregătire profesională;
  • Certificatul de competență profesională;
  • Atestatul de recunoaștere și/sau echivalare pentru persoanele fizice care au dobândit calificarea în străinătate;
  • Orice alte dovezi care să ateste experiența profesională.
 • Specimen de semnatură.