Cesiuni / Schimbări Părţi Sociale

Acte necesare

1. Copii după actele firmei (certificat de înregistare, ultimul act constitutiv).
2. Copii dupa actul/actele de identitate ale actualilor şi noilor asociaţi/acţionari.
3. Ştampila societăţii.