Modificare / Extindere Obiect de Activitate

Acte necesare

1. Copii după actele firmei (Certificatul de înregistrare, statut, act constitutiv). În cazul în care doreşti să schimbi obiectul principal de activitate al firmei, este necesar certificatul de înmatriculare în original.
2. Copii după actele de identitate ale asociaţiilor.
3. Certificate constatatoare obţinute anterior, în original, în situaţia în care se doreşte autorizarea noilor activităţi într-o locaţie care a mai fost autorizată.
3. Ştampila societăţii.