Personalitate juridică, obiect activitate și sediu

Întreprinderile individuale sunt întreprinderi economice fără personalitate juridică, organizate de un întreprinzător persoană fizică, care pot desfășura orice fel de activitate cu excepția celor organizate și reglementate prin legi speciale (de exemplu, arhitectură, medicină, avocatură), precum și cele pentru care sunt reglementate coduri CAEN unice interzise.

Obiectul principal de activitate este reprezentat de un singur cod CAEN principal. Întreprinderea Individuală poate avea mai multe domenii de activitate.

Pentru înființarea unei întreprinderi individuale nu este obligatoriu să aveți un drept de folosință asupra spațiului în care doriți să înregistrați sediul social. Dacă nu dețineți nu spațiu în proprietate, puteți încheia un contract de comodat cu o terță persoană.

Răspundere patrimonială, Asociați și angajați

Răspunderea patrimonială a titularului I.I. se face cu întregul patrimoniu al persoanei fizice titulare.
Întreprinderea individuală poate avea pana la 9 angajați pentru activitatea autorizată.

Evidența contabilă

 

Evidența contabilă se ține în partidă simplă.

 

Taxe și impozite

  • 16% impozit pe venit;
  • 5.5% CASS;
  • 31.3 % CAS pentru persoanele care nu au un CIM activ.

Acte necesare

  • Dovada disponibilității și rezervării denumirii (original);
  • Documente care atestă pregătirea și experiența profesională a titularului Intreprinderii Individuale (copii certificate pentru conformitate cu originalul);
  • Documente care atestă drepturile de folosința asupra sediului social sau punctelor de lucru (copie legalizata sau original);
  • Specimenul de semnatură al titularului Întreprinderii Individuale (original);
  • Cartea de identitate sau pașaportul membrului Întreprinderii Individuale (copie certificată pentru conformitate cu originalul).