Acte necesare

1. Copii după actele de identitate ale asociaţiilor;
2. Certificatul de înregistrare şi certificatul constatator de la sediu- în original;
4. Copii după actele firmei (Certificatul de înregistrare, statut);
5. Ştampila societăţii.