Majorare / Reducere Capital Social

Acte necesare

1. Copii după actele firmei (Certificatul de înregistrare, statut, act constitutiv).
2. Copii după actele de identitate ale asociaţiilor.
3. Documentele care atestă depunerea sumei prin care s-a făcut majorarea capitalului social ( de la bancă) sau alte documente justificative cu privire la sumă cu care se majorează capitalul social, în cazul, de exemplu, în care majorarea se face prin aport în natură.
4. Ştampila societăţii.