Acte necesare

1. Copii după actele firmei (Certificatul de înregistrare, statut, act constitutiv);
2. Copii după actele de identitate ale asociaţiilor şi administratorului ce urmează a fi numit, revocat sau schimbat;
3. Ştampila societăţii.