Suspendare / Reluare Activitate

Acte necesare

1. Copii după actele firmei (Certificatul de înregistrare, statut);
2. Copii după actele de identitate ale asociaţilor.
3. Certificatele constatatoare de autorizare a anumitor activităţi, în original, certificate obţinute anterior prezentei solicitări;
4. Ştampila societăţii.